DVH i foretræde for Retsudvalget, nye retningslinjer for click & collect og dato for virtuel generalforsamling

Danmarks Våbenhandlerforening i foretræde for Folketingets Retsudvalg

Sammen med Danmarks Jægerforbund var Danmarks Våbenhandlerforening til foretræde for Folketingets Retsudvalg torsdag den 4. februar. Årsagen var et utilfredsstillende samarbejde med myndighederne på våbenområdet, samt lange sagsbehandlingstider hos PAC igennem en længere periode.

På foretrædet fremlagde formand for Danmarks Våbenhandlerforening, Kristian Petersen, en række konkrete eksempler på sager, hvor den manglende vilje til dialog fra myndighedernes side har betydet at problemer ikke er blevet løst for branchen, trods gentagne forsøg.

Der har ikke været afholdt et eneste møde i Justitsministeriets Dialogforum for våben siden den 20. november 2019, og samarbejdet med JM og Rigspolitiet er pt. på et lavpunkt uden fremdrift.

Trods både Justitsministeriets og justitsministerens udmeldinger om, at Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund er ’vigtige og konstruktive interessenter på området’, er oplevelsen snarere, at der er tale om et alibisamarbejde.

Flere konkrete eksempler på manglende samarbejde

Retsudvalget blev præsenteret for nogle af de mere grelle eksempler på myndighedernes manglende smidighed de senere år, herunder processen vedr. særskilt tilladelse til lyddæmpere, de nye og praktisk uigennemførlige regler for prøveskydning og PAC’s hidtidige sagsbehandling, der både har været langsommelig og har savnet kvalitet. Sidst, mens ikke mindst, blev PAC’s politisering i forbindelse med afgiftsstigningen på våbentilladelse kritisk kommenteret.

Formanden for Retsudvalget, Preben Bang Henriksen, afsluttede foretrædet med at konstatere, at sagen drejer sig om sagsbehandlingen i Justitsministeriet, og vil derfor overlevere organisationernes fælles materiale til justitsminister Nick Hækkerup til udtalelse.

Både Danmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening håber, at foretrædet kan blive anledning til en ny start på samarbejdet med myndighederne, med henblik på at sikre en tryg og enkel våbenregulering til gavn for de danske våbenbrugere og våbenhandlerbranchen.

 

 

Indlevering af pebersprays

 

Det er nu ulovligt for danskere uden særlig tilladelse at købe pebersprays. Ved ændringen blev der dog indført en overgangsperiode på to måneder, hvor personer lovligt kan besidde og transportere en peberspray med henblik på bortskaffelse i perioden 1. februar – 31. marts 2021. Ordningen indebærer, at peberspray kan besiddes i hjemmet eller i det offentlige rum i forbindelse med transport til nærmeste afleveringssted, som forevises af politiet.

Der må under transporten ikke gøres andre ærinder, og transporten skal som altovervejende hovedregel ske direkte fra hjemmet til afleveringsstedet.

På følgende link er der mulighed for at se en samlet liste over afleveringsstederne: https://politi.dk/tilladelser/vaaben/indlevering-af-peberspray

Politiet beder derfor branchen om hjælp til at vejlede kunderne om dette, såfremt I får forespørgsler af denne karakter.

 

Nye retningslinjer for Click & Collect

 

Regeringen har lempet en smule på de nuværende restriktioner for udvalgsvarebutikker, så disse nu kan handle med kunder via click & collect. Før har butikker kun kunne tilbyde kunderne at de kan afhente deres allerede betalte varer i butikken, men nu åbnes der for at selve transaktionen også må finde sted i butikken, så kunder kan forudbestille varerne derhjemmefra, men betale dem ved afhentningen.

Læs mere her: https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/februar/regeringen-justerer-click-collect-ordning-til-gavn-for-detailhandlen/

 

Dato for generalforsamling i Danmarks Våbenhandlerforening

Danmarks Våbenhandlerforening afholder generalforsamling onsdag den 17. marts 2021. Grundet corona-restriktionerne vil generalforsamlingen denne gang blive afviklet digitalt. Mere information vil blive sendt ud snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.