Danmarks Våbenhandlerforening til møde med PAC i Holstebro

Danmarks Våbenhandlerforening til møde med PAC i Holstebro

Onsdag den 1. juni var Danmarks Våbenhandlerforening inviteret til møde med PAC i Holstebro. Formålet var at følge op på det orienteringsmøde politiet havde holdt med alle våbenorganisationerne den 24. maj angående status på det nye våbenregistreringssystem.

Mødet var meget konstruktivt, og vi har sammen med PAC set på den fremtidige struktur for ansøgning af importtilladelser og kommet med vores input, så processen bliver så smidig som muligt – til gavn for alle parter. Denne tilgang har vi igennem flere år anbefalet, men det lader til at man nu er indstillet på rent faktisk at lytte til branchen – måske særligt i lys af den seneste tids voldsomme udfordringer, som kunne have været undgået.

Angående våbenregistreringssystemet er Danmarks Våbenhandlerforening, sammen med de andre medlemmer af Dansk Våbenforum, indkaldt til møde med justitsminister Mattias Tesfaye den 29. juni.

 

Invitation til importører af flygtskydningspatroner

Danmarks Jægerforbund har sendt nedenstående invitation ud til importører af flugtskydningspatroner i Jagtens Hus. Denne er hermed formidlet videre til eventuelt interesserede medlemmer.

>>> 

Kære importører af flugtskydningspatroner

Da vi mødtes i februar, aftalte vi at mødes i gen i maj/juni, for at drøfte hvorledes Miljøstyrelsen vil håndtere de nye emissionsmålinger og de konsekvenser det giver i beregning af støj fra skydebaner. Men vi har desværre ikke fået endeligt svar fra Miljøstyrelsen og vi er derfor nødsaget til at udsætte vores møde.

 

Jeg vil derfor gerne invitere jer til møde i Jagtens hus:

 

                                                                 Onsdag den 7. september kl. 12 - 16

 

Dagsorden mv. følger

  

Med venlig hilsen

Lars Thune Andersen
Teamleder, Våben & SkydningDanmarks Jægerforbund
Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon +45 88 88 75 00 ● Direkte +45 88 88 75 54 ● Mobile: +45 23 93 03 30 
E-mailadresse lta@jaegerne.dk

     

Se vores privatlivspolitik her
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/privatlivspolitik/