Danmarks Våbenhandlerforening til møde med justitsministeren

Danmarks Våbenhandlerforening til møde med justitsministeren

Som følge af det politiske og mediemæssige pres som Danmarks Våbenhandlerforening, sammen med de andre partnere i Dansk Våbenforum, har lagt på justitsministen, var alle organisationer i onsdags inviteret til møde hos justitsminister Mattias Tesfaye. 
 
På dagsordenen var ikke bare det nye våbenregistreringssystem, men også det generelle samarbejde med våbenorganisationerne, i regi af Justitsministeriets Våbendialogforum, som ministeren gerne ser opprioriteret. De fortsatte problemer med IT-systemet overskyggede dog mødet, hvor det endnu ikke kan siges præcist hvornår systemet vil være fuldt funktionsdygtigt. Dette på trods af at PAC ved sidste statusmøde fastholdt den 1. juli som tidshorisonten. En status ventes onsdag næste uge. 
 
For Danmarks Våbenhandlerforening har det været vigtigt i den sammenhæng at slå fast overfor ministeren at der er tale om mere end arbejdspladser, men livsværk der står til at gå tabt hvis ikke der findes en løsning hurtigst muligt – herunder at tænke i alternativer for at nedbringe sagsbehandlingstiderne mens systemet ikke er fuldt funktionsdygtigt endnu.

Ved mødet gjorde Danmarks Våbenhandlerforening i øvrigt ministeren opmærksom på, at vi, sammen med Dansk Erhverv, undersøger mulighederne for at rejse kompensationskrav til branchen.
 
Forud for mødet havde Danmarks Våbenhandlerforening sendt dette brev, som ministeren kvitterede for at have læst. 

Ministeren sluttede af med at love endnu et møde om sagen i løbet af tredje kvartal, så der sikres fremdrift i sagen.

 

Danmark forbyder som første land i verden bly i riffelammunition til jagt

Forbuddet sker af hensyn til både folkesundhed og miljøet. Den 1. april 2024 er det slut med bly i riffelammunition til jagt. Det er en konsekvens af en ny bekendtgørelse om våben og ammunition, som træder i kraft i dag, den 1. juli. Nyheden fra Miljøstyrelsen kan læses her.

Danmarks Våbenhandlerforening har siddet med i den arbejdsgruppe der, med deltagelse af diverse faggrupper, har skullet se på hvordan en udfasning af bly kan implementeres. I den forbindelse har foreningen arbejdet med udfasning af bly i jagtammunition ud fra følgende pejlemærker: 

  • At udfasningen struktureres som et forbud mod at bruge blyholdig ammunition til jagt, fremfor et salgsforbud .
  • At det fortsat vil være muligt at bruge blyholdig ammunition til sportsskydning/på skydebaner, hvor kontrollen med blyet er markant bedre. 
  • At udfasningen sker indenfor en rimelig tidsramme, så branchen har mulighed for at justere indkøb og lager efter de nye regler.
  • At der dispenseres, hvor der ikke umiddelbart eksisterer blyfrie alternativer (herunder randtændt ammunition).

De nye regler omfatter centraltændt jagtammunition og ikke randtændt ammunition eller hvor drivmidler er luft. Der er yderligere ændret på krav til projektiler ved at kuglevægt udgår og erstattes af diameter/energi. Der er i den forbindelse fastsat en overgangsfase således, at det er muligt at anvende blyholdig centraltændt ammunition frem til 31. marts 2023 hvor jagtsæsonen afsluttes.

Eftersom den foreslåede løsning efter vores mening lever op til ovenstående kriterier, har vi derfor bakket op om ændringsforslaget.

Du kan læse vores høringssvar i den sammenhæng her