ADR-kursus d. 17/8 på Brahetrolleborg

ADR KAPITEL 1.3 KURSUS – begrænset mængde, undtagne mængder og frimængder

Kurset henvender sig til:
Personer (herunder sælgere) der er beskæftiget med transport af farligt gods i små mængder dvs. undtagne mængder, begrænsede mængder og forsendelser under frimængden i.h.t afsnit 8.2.3 i ADR Konventionen.

Loven kræver:
At chauffører der transporterer og personale der medvirker til af- og pålæsning af farligt gods skal uddannes i henhold til de relevante transportbestemmelser der er gældende for disse forsendelser. Uddannelsen sker efter ADR Konventionens kapitel 1.3.

Kursusindhold:
Kursets indhold er afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner:

  • Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen
  • Ansvar
  • Identifikation af farligt gods
  • Undtagne mængder
  • Begrænsede mængder
  • Frimængder
  • Sikkerhed
  • Sikring efter ADR Kap. 1.10

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer:
Kurset afholdes som virksomhedstilpasset kursus, hvor materialet i videst muligt omfang tilrettes de produkter og situationer der er gældende i den enkelte virksomhed.

Varighed:
Kurset afholdes som et 3 timers kursus. Der udstedes kursusbevis til efter gennemført kursus.

Særlige forhold:
Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser der er gældende for uddannelse af chauffører der transporterer mængder af farligt gods der overstiger frimængderne.
 
Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.


Pris: 600 kr. pr. deltager - No-show gebyr på 500 kr. (betaling opkræves efter arrangement)

Tilmelding

Arrangement: ADR-kursus d. 17/8 på Brahetrolleborg
Arrangementsdato: 17-08-2023
Fornavn:
Efternavn:
E-mail adresse: